Tallinn kutsub

Kalarand

Autorid: Toomas Paaver, Teele Pehk ja Triin Talk
Asukoht
:  Kalaranna 1
Kestus: 12. juuni – 12. september 2011

Kalarand from LIFT11 on Vimeo.

 

Kalarand on ajalooline kala töötlemise, paatide randumise ja suplemise koht Linnahalli ja Patarei vahelisel rannalõigul, mis nõukogude ajal piiritsooniks muudeti ja tervikuna suleti. Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel on militaar- ja laohooned lammutatud ning loodus on hakanud ala vaikselt üle võtma, samal ajal on see kogunud kohalike seas populaarsust avaliku rannana. Hoolimata levinud eelarvamusest koha reostatuse kohta on praktika näidanud, et vesi on puhas ja paik sobib ujumiseks.

2010. aasta suvel tegid installatsiooni autorid omal algatusel esimese sekkumiskatse: püstitasid Kalaranda riietumiskabiini. Suvel 2011 korrati sama algatust põhjalikumalt: ehitati kabiin, päevitusplatvormid ja pink. Suvehooajaks muretseti prügikonteinerid ja korraldati nende tühjendamine. Veest võeti proov, mille tulemus näitas, et võib ujuda küll. Kuigi ala sai puhtamaks ja korrastatumaks, jäi Kalarand siiski omavastutusega supluskohaks, mida ei lisatud Tallinna ametlike randade nimistusse, ja seetõttu ei olnud seal vetelpäästet.

Kalaranna korrastamine ja esitlemine omavastutusliku rannana tõmbab tähelepanu kogu piirkonnaga seotud plaanidele, mille sihiks on mahukas elamu- ja sadamaarendus. Mereääre kasutamine supelranna ja avaliku ruumina ei välista elamute ja sadama ehitust, sest arendatav maa- ja mereala kokku on tegelikult üsna suur ning kätkeb endas mitmesuguseid võimalusi.
 

 

Toomas Paaver, Teele Pehk, Triin Talk

Toomas Paaver on arhitekt ja linnaplaneerija. Omandanud eriala Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnas. Töötanud Kuressaare linnaarhitektina ja siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunikuna. OÜ Paik Arhitektid ja OÜ Linnalahendused osanik; aktiivne Eesti Arhitektide Liidu liige. Toomas on võtnud missiooniks inimsõbraliku avaliku ruumi süsteemse ja loomingulise arendamise, uudsete ideede sissetoomise Eesti ruumilisse arengusse ja selleteemalisse õigusloomesse, samuti liigse formalismi väljajuurimise avaliku sektori tööst. Vt. http://www.paik.ee ja http://www.linnalahendused.ee

Teele Pehk on linnaaktivist. Lõpetanud Soomes Tampere ülikoolis regionaalteaduse magistrantuuri; õppinud Tartu ülikoolis rahvamajandust. Linnalabori ja Telliskivi seltsi liige. Töötanud nii akadeemilises, äri‑ kui ka avalikus sektoris. Tegeleb igapäevaselt kodanikujulguse kasvatamise, linnaruumi inimnäolisemaks muutmise ja kogukondliku suhtlemise edendamisega. Vt. http://www.linnalabor.ee

Triin Talk on muinsuskaitse spetsialist ja linnaaktivist. Omandanud eriala Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakonnas. Töötab Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis. Telliskivi seltsi liige.