Tallinn kutsub

2010_10_02

 

Selgusid linnainstallatsioonide festivali LIFT11 ideekonkursi tulemused

Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi kuuluva linnainstallatsioonide festivali LIFT11 avalikule ideekonkursile laekus rekordiliselt palju kavandeid – 129 väga erineva mastaabi, väljendusviisi ja sõnumiga tööd. 23. augustist 11. oktoobrini toimunud avaliku ideekonkursi eesmärgiks oli leida ideekavandid, mille alusel valmivad installatsioonid Tallinna avalikku linnaruumi ajavahemikus maist septembrini 2011.

Ootuspäraselt oli konkursile laekunud tööde hulgas nii mahulisi installatsioone ja arhitektuurseid konstruktsioone, olemasolevate hoonete täiendusi, suuri linnalisi alasid läbivaid projekte kui ka väga konkreetse suunatusega väikesemastaabilisi projekte ja aktsioone. Konkurss toimis suurepärase lakmuspaberina, tuues välja Tallinna kesklinna ja selle ümbruse avaliku ruumi kitsaskohad ja linnaehituslikud puudujäägid. Pingestatud, probleemsete või täielikult rakendamata potentsiaaliga aladena joonistusid välja Kalarand, Linnahall ja selle ümbrus, Admiraliteedi basseini äärne tühermaa, Teatri väljak, Tornimäe aga ka EKA tühi krunt ja Vabaduse väljak. Leidus teoseid, mis tähistasid keskkonna unustatud ajaloolisi kihistusi nagu aja jooksul nihkunud merepiir või kanalisatsiooni maetud Härjapea jõgi, suhestusid monumentide kaudu mälupoliitikaga või tõid esile avaliku ruumi reguleerimata kasutusviise nagu isetekkelised suvilapiirkonnad või skate kultuur.

Ideekonkursi žürii koosseisus Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd, Eesti Arhitektide Liidu esimees Peeter Pere, kunstnik Marko Mäetamm, kunstiteadlane Andres Kurg ja LIFT11 kuraatorid Margit Aule, Margit Argus, Maarin Mürk ja Ingrid Ruudi pidas vajalikuks varem plaanitud 10 töö asemel valida edasi töötamiseks 17 tööd. Potentsiaali nähti nii suuremates installatsioonides, nagu näiteks Raul Kalvo töö „Uurijad“,  kui ka ajutistes aktsioonides, nagu Kadri Klementi „Audiotuur“.

Žürii eksperdi Pille-Triin Männiku sõnul võib ka millegi eemaldamine olla installatsioonifestivali teos, nagu näiteks Kalaranna suplemiseks puhastamine ja iseorganiseeruv kasutuselevõtt. Kaks erineva mastaabiga ja selgelt eristuvat tööde gruppi annavad selgroo festivali ülesehitusele ja tagavad teoste mitmekesisuse. Edasitöötamise käigus koostöös kuraatoritega täpsustub nii ideede kontseptuaalne fookus, tehniline lahendus, teoste vorm kui ka selgub rajamise võimalikkus läbirääkimistes linnavalitsuse, maaomanike, muinsuskaitsjate ja teiste osapooltega.

LIFT11 ideekonkursi tulemustega saab tutvuda kodulehel www.lift11.ee/konkurss.

Lisainfo: info@lift11.ee või telefonil 56 690 381 (Margit Aule) ja 52 76 770 (Ingrid Ruudi)

Tagasi sisukorra juurde ...